მიმდინარე და უკანასკნელი პროექტები

რჩეული პროექტები

ჩვენი პარტნიორები


ზოგადი სამშენებლო სამუშაოები

ჩვენი კომპეტენცია არის ხანგრძლივი და დაუღალავი შრომის შედეგი, რაც დღეს საშუალებას გვაძლევს შევასრულოთ ნებისმიერი სირთულის სამშენებლო პროექტი. ჩვენ გვაქვს ამბიცია ვიყოთ დარგის ლიდერები და მზად ვართ მივიღოთ ნებისმიერი სირთულის გამოწვევა. პრაქტიკაში არაერთხელ გვქონია არაორდინარული ტექნიკური გამოწვევები, რამაც გაგვაძლიერა და დიდი გამოცდილება შეგვძინა. ზოგიერთი სამუშაო, რომლებიც ზოგადად ბევრისთვის განსაკუთრებულია ჩვენთვის ჩვეულებრივ რუტინას წარმოადგენს.

სხვადასხვა საერთაშორისო სამშენებლო და არქიტექტურული საზოგადოების წევრობა საშუალებას გვაძლევს ვეზიაროთ თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკურ მიღწევებს, გამოწვევებს, სირთულეებს და არის კარგი საშუალება ვიყოთ ამ პროცესების მონაწილენი.

პროექტების მართვა და ზედამხედველობა

შპს “ურბანა” ახორციელებს პროექტების მართვაში მონაწილეობას პროექტის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. დამკვეთის მიერ დასმული ამოცანის შესაბამისად პროექტის მართვის მომსახურების არეალი განისაზღვრება ინდივიდუალურად. პროექტების დაგეგმვა, მართვა, მონიტორინგი და დასრულება ხდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

პროექტების მართვისას ვსარგებლობთ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამებით და ელექტრონული ცხრილებით, მართვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

სამშენებლო ინვენტარის გაქირავება

თანამედროვე სამშენებლო ინვენტარი საშუალებას იძლევა სამუშაოები შესრულდეს უმოკლეს დროში მაღალი ხარისხით. სწორად შერჩეული ინვენტარი განაპირობებს შრომის ეფექტურობის (მწარმოებლურობის) ამაღლებას და ადამიანური რესურსების დაზოგვას.