საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრი

პროექტი განხორციელდა უშუალოდ ჩვენი გუნდის მიერ თანამედროვე ევროსტანდარტების შესაბამისად.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *